In weerwil van de stereotiepe Britse gereserveerdheid is Engelse muziek sinds mensenheugenis onbevangen, ongebreideld expressief, en nostalgisch naar een verleden dat niet meer bestaat (en wellicht ook nooit heeft bestaan); hoe idyllisch ook, er gaapt altijd iets duisters en dieps tussen de noten. Als over enkele...

In weerwil van de stereotiepe Britse gereserveerdheid is Engelse muziek sinds mensenheugenis onbevangen, ongebreideld expressief, en nostalgisch naar een verleden dat niet meer bestaat (en wellicht ook nooit heeft bestaan); hoe idyllisch ook, er gaapt altijd iets duisters en dieps tussen de noten. Als over enkele...